วันพุธที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2554

การแข่งขันกีฬาภายในตำบลกระเทียม "กระเทียมเกมส์54"การแข่งขันกีฬาภายในตำบลกระเทียม

"กระเทียมเกมส์54"

โดยองค์การบริหารส่วนตำบลกระเทียม

วีดีโอพิธีเปิดการแข่งขัน